Голосования о полном переходе на русский язык в Кыргызстане:
Баары:24   |

Кыргыз тилине толук өтүү боюнча добуштар:
Баары:15   |

Латин алфавитине өтүү боюнча добуштар:
Баары:173 добуш  |

Бишкекке метро куруу боюнча добуштар:


Бишкектин атын өзгөртүү боюнча добуштар:


Кыргызстанда аңчылыкка уруксаат берген мыйзам боюнча добуштар:


Кимиси дурусураак президент болду?Баары:170 добуш  |

ТЕЦти жабууну колдойсузбу?
Баары:11 добуш  |