Жаңылыктар Изилдөөлөр Стипендия Добуштар
Русский

Голосования о переходе на русский язык:
Баары:19   |

Кыргыз тилине өтүү боюнча добуштар:
Баары:13   |

Латин алфавитине өтүү боюнча добуштар:
Баары:168 добуш  |

Бишкекке метро куруу боюнча добуштар:


Бишкектин атын өзгөртүү боюнча добуштар:


Кыргызстанда аңчылыкка уруксаат берген мыйзам боюнча добуштар:


Кимиси дурусураак президент болду?Баары:36 добуш  |

ТЕЦти жабууну колдойсузбу?
Баары:9 добуш  |