Кыргызстанды кимиси жакшыраак башкарат деп ойлойсуз?

  Хан

  Президент

  Парламент

  Президент жана парламент

  Башка

Атыңыз же псевдонимиңиз:

Жынысыңыз:   Эркек   Аял

Жашыңыз:

Жердигиңиз (областыңыз):
Добуш берүүнүн жыйынтыгы