Кыргызча жаза билүү сынагына кош келиңиз!

Адамдын мээсинде менталдык сөздүк деген бар. Ошол сөздүктөн сөз издөө ылдамдыгы ар кандай факторлордон көз каранды. Мисалы, мээнин ден-соолугу, улгаюсу жана менталдык сөздүктүн көлөмү. Бул сынакта ошол менталдык сөздүктүн көлөмү жана саламаттыгы текшерилет. Упайдын саны канчалык жогору болсо, сөздүгүңүздүн жана эстутумуңуздун көлөмү да ошончолук жогору. Албетте, кыргыз тилинде жаза билүү жөндөмү да сыналат.

Бул колдонмо 7 мүнөттү талап кылып, катышуучунун кыргызча жазуу жөндөмүн жана эске тутуусунун cаламаттыгын текшерет. Cуроолорго так жана кеңири жооп берүү зарыл. Ар бир суроого 2 мүнөт гана убакыт берилет. Убакыт бүткөндө программа автоматтык жабылып, сынактын жыйынтыгы дароо экранга чыгат. Биринчи жыйынтык гана так болгондуктан экинчи жолу тапшыруу маанисиз. Сынакка катышкан аппараттын номери катталып, улам-улам катышууга бөгөт коюлат.