Русский | English

Бекер тест Грантка шанс Добуш Рейтингдер
Видеолор

ЭЛАРАЛЫК ГРАНТТАР
Гранты на учебу зарубежом
БЕКЕР ОНЛАЙН ТЕСТТЕР
Бесплатные онлайн тесты
INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS
Questions & Answers


Стипендия:

5.12.2018: Кыргыз Республикасынын Билим берүү министирлигинин сайтындагы гранттар - Гранты на сайте МОиН КР

5.12.2019: Грант Индии - Индиянын гранты

5.12.2019: Венгрияга окууга грант - Стипендия для учебы в Венгрии

5.12.2019: Кытайда окууга грант - Стипендия для учебы в КНР

5.12.2019: Англияда окууга грант - Стипендия для учебы в Англии

5.12.2019: АКШда окууга грант - Стипендия для учебы в США

5.12.2019: Жапон өкмөтүнүн гранты - Стипендия правительства Японии

20.02.20:Беларус өкмөтүнүн гранты/

20.02.20:Учеба в Сербии

20.02.20:Учеба в Румынии

20.02.20:Учеба в Латвии

20.02.20:Түркия өкмөтүнүн гранттары

Даярдоо - Подготовка:

Стипендия алууга шансты баалоо - оценить свои шансы на получение стипендии

Суроолор жана жооптор - Вопросы и ответы

Чет өлкөлөрдөгү кыргызстандыктардын топтору:

Австриядагы кыргызстандыктардын тобу - Группа кыргызстанцев в Австрии

Германиядагы кыргызстандыктар тобу - Группа кыргызстанцев в Германии

Англиядагы кыргызстандыктардын тобу - Группа кыргызстанцев в Англии

АКШдагы кыргызстандыктардын тобу - Группа кыргызстанцев в США

Венгриядагы кыргызстандыктардын тобу - Группа кыргызстанцев в Венгрии

Бириккен Араб Эмираттарындагы кыргызстандыктардын тобу - Группа кыргызстанцев в ОАЭ

Жапониядагы кыргызстандыктардын тобу - Группа кыргызстанцев в Японии

Кытайдагы кыргызстандыктардын тобу - Группа кыргызстанцев в КНР