Тил саясаты, көптилдүүлүк жана психолингвистика конференциясы

26-август, 2019-жыл. И.Арабаев атындагы КМУ.

2019-жылдын 26-августунда И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде "Тил саясаты, психолингвистика жана көптилдүүлүк" деген темада эларалык илимий конференция болуп өттү. Бул иш-чаранын алкагында тилдин статусун жана корпусун пландоо, тил экологиясы, тил менеджменти, тил идеологиясы, экинчи тилди үйрөнүүгө эне тилдин таасири, көптилдүүлүктүн адамдын мээси жана нейролингвистикалык системасы менен байланышы тууралуу маселелер талкууланды. Ошону менен катар эле көптөгөн терминдердин кыргыз тилинде эле эмес, орус тилинде да жок экендиги аныкталды. Бул маселени чечүү университеттин тиешелүү кафедраларына тапшырылды.

Тил саясатынын проблемалары өкмөттүн гана эмес, академикалык коомчулуктун да иши экени баса белгиленди. Анткени бул маселе "жогортон төмөн" жана "төмөндөн жогору" багытта экени, башкача айтканда өкмөттүн гана чечиминен эмес, илимий эмгектерден да көз карандылыны ачык болду. Конференцияга аталган университеттин профессорлору, Иран жана Венгриядан изилдөөчүлөр катышты.

Кыргыз академиктерин түйшөлткөн дагы бир маселе - илимий эмгектерди эларалык деңгээлдеги журналдарга чыгаруудагы кыйынчылыктар кызуу суроолорду жаратты. Маселен, Web of Science, Scopus, ERIH сыяктуу системаларда катталган журналдарга макала жарыялоо көп илимпоздор үчүн оор болуп жатканы айтылды. Айрыкча, тил саясатына байланыштуу көптөгөн кыргызстандык илимпоздордун макалалары өлкөнүн деңгээлинен көтөрүлө албай жатканы эскертилди.

Тил саясаты жана аны пландоо маселеси колдонмо лингвистиканын бир тармагына киргендигине байланыштуу аталган университеттин тил менен алектенген профессорлору жигердүү катышып, мындай иш-чараны арбын өткөрүүнү суранышты. Катышуучулар бул конференцияны жогорку деңгээлде уюштургандыгы үчүн И.Арабаев атындагы КМУнун жетекчилигине ыраазычылыктарын билдиришти.

Конференциянын материалдары менен жакында ушул сайттан таанышууга болот.