Фамилиясы, аты:Жынысы:Курагы:Улуту:Билими:Мектеби:Жердиги?Мектебиндеги башка улуттардын пайызыАзыркы турган жери:Качантан бери азыркы турган жеринде жашайсыз?Кандай жумуштарда эң көп иштедиңиз?Бир айдагы орточо кирешесиЧетте жашады беле?Эң жакшы билген тили...Экинчи тили:Үчүнчү тили:Жакындарынан үч тил билген барбы?Билген тилдерин кандай максатта үйрөнгөн?
Жумушка керек болуп калды

Саякатташ үчүн

Чөйрө

Жөн эле каалап, үйрөндү

Турмуш мажбурлады


Билген тилдериңизди үйрөнүүдө кайсы ыкмалар эң көп жардам берди эле?
Акчаны кайсы тилде санайт?Үйдө көбүнчө кайсы тилде сұйлөйт?Жумушта...Көчөдө...Телефондон же компьютерден көбүнчө кайсы тилди колдонот?Музыканы же радиону кайсы тилде угат?Интернеттеги видео же телевизор кайсы тилде көбүнчө көрөт?Башка улуттагылардын арасынан өз улутундагы адамга адатта кайсы тилде сүйлөйт?Өз улутундагылардын арасынан адатта башкаларга кайсы тилде сүйлөй баштайт?Кайсы тилде Сизге жакындарыңыз кайрылса оңтойсуз болосуз?Эгер төмөнкү эки коллектив бирдей айлыгы бар жумушка чакырса:50 жылдын ичинде төмөнкү тилден кайсынысы Кыргызстанда үстөмдүк кылат?Кыргыз тили улуттар аралык тил боло алабы?Кыргыз тили балдары же неберелери үчүн маанилүүбү?Кайсынысы маанилүүрөөк:
Кайсынысы маанилүүрөөк?
Кайсынысы маанилүүрөөк:
Тил менен диндин өз ара байланышы барбы?Мамлекеттикти билбеген жаран кыргызстандын патриоту боло алабы?Жарандар мамтилди билиши керекпи?Дагы кайсы тилге расмий статус берсе болот?Өкмөт бардык азчылыктардын тилдерине колдоо көрсөтүү керекпи?Кыргызстанда баарынан көп керек болгон 4 тилди белгилеңиз:
Орус
Англис
Кытай
Корейс
Япон
Немец
испан
француз
италия
араб
түрк
кыргыз
өзбек
дунган
уйгур
татар
башка

Жакынкы жылдарда Кыргызстанда төмөнкү тилдердин кайсынысына көбүрөөк талап болот?Кыргызстанга көптилдүүлүк кандай таасир тийгизиши мүмкүн?Кыргызстандагы илим-билимге...Өлкөнүн экономикасына...Кыргызстанда ийгиликке жетүү үчүн кыргызча билүү зарылбы?Кыргыз тилинин күчөөсү жашооңузга кандай таасир этет:Орус тилинин күчөшү...Англис тилинин күчөшү:
Кыргызстанда ири бизнес үчүн кайсы тил өтө керек?Кыргызстандагы илим-билим үчүн кайсынысы ылайыктуураак:Он жылда окуу жайларда төмөнкү тилдердин кайсысына талап көбүрөөк күчөйт?Университеттин мугалими мамтилди билиши зарылбы?Чет элдиктер менен англисче сүйлөшүп турасызбы?Кыргызча сүйлөгөн башка улуттагы адамдарга көз карашыңыз:Жакын тааныштарынын тилдерине көз карашы:Өз тилинде сүйлөөдөн тартынган учурлары болобу?Тилдин айынан басынтууга кабылган учурлары болгонбу?Дини, ишеними, ж.б.?Диний жайларга баруусу:Мүмкүнчүлүк болсо дагы кайсы өлкөнүн жарандыгын алып койоор эле:Диалектилерге пикири:
Орус тилинин расмий статусун:Төмөнкү пикирдин кайсынысы жакшыраак?Башка вариант болбосо төмөнкү талапкерлердин кайсынысына добуш берсе болот? (Ойдон чыгарылган аттар.)
Если никого, то выбрать по принципу "наименьшее зло"
Таиров Манас, родился в Джалалабаде

Калдаров Дамир, родился в Нарыне

Бакаев Малик, родился в Таласе, вырос в Оше

Сидоров Петр, родился в Оше

Хамзоев Бахтиер, родился в Чуйской области

Акматов Бакыт, родился в Оше, вырос в Чуйской области.

Иванов Андрей, родился в г.Бишкек


Башка варианттар болбосо, төмөнкүлөрдүн кайсынысына добуш бермек?Жогорудагы суроолорга толуктоолор:


Контакттар: