Cурамжылоо  Лотерея  Conference  Journal  Рейтинг  Грант  Тест  Добуш
 Вирус
 Анкета

5.04.20: Некоторые СМИ в Бишкеке пишут только негативную информацию. Создается впечатление, что Кыргызстан это зло. Неужели это так? Пишите свои мысли клинкнув сюда.

4.04.20: Ученые спорят о длительности иммунитета против коронавируса у выздоровевших. Также есть факты когда вылечившиеся остаются заразными.

1.04.20: Референдум: Кыргызстанда башкаруунун кандай формасын каалайсыз?

31.03.20: Как часто кыргызстанцы моют руки в день? (Результаты опроса) →

19.03.20: Необходимо менять форму приветствий во время эпидемии.
Уважаемые кыргызстанцы! Ваши мнения чрезвычайно важны, чтобы лучше понять и решать проблемы многоязычия в нашей стране. Участники, которые ответят на все вопросы будут зарегистрированы в лотерее с денежным призом на сумму 5000 cомов. Не принимаются анкеты с не полными ответами. Надеемся, что вопросы анкеты пролют свет на скрытые моменты социолингвистики ипомогут увидеть новые перспективы справедливой языковой политики в нашей стране. До розыгрыша лотереи осталось 255 правильно заполненных анкет. Поделитесь адресом, чтобы быстрее объявить победителя. Нажмите здесь для участия в опросе с призовой лотереей →


Кымбаттуу кыргызстандык! Сиздин пикириңиз өтө баалуу болуп атат. Ушул жерди басып, суроолорго жооп бериңиз. Бардык суроолорго так жооп берген адам 5000 сомдук лотереяга жана изилдөөчүнүн сертификатына катталат. Катышууңуз анонимдүү, жоопторуңуз жалпы базага кошулат. Жообуңуз туура же ката эсептелбейт, бирок так жооп берүүгө аракеттениңиз, анткени жалпы жыйынтыктын сапаты сиздин жоопторуңуздан көз каранды. Мисалы, “көбүнчө кайсы тилде сүйлөйсүз?” деген суроого бир гана тилди атасаңыз жообуңуз так, ал эми “кыргызча жана орусча” десеңиз жообуңуз так эмес. Лотерея 777 анкета толтурулганда ушул сайтта жарыяланат. Өтө кыска, түшүнүксүз толтурулган анкеталар катталбайт. Лотереянын ойнотулушуна чейин 255 толук толтурулган анкета калды. Бул санга тезирээк жетүү үчүн сайттын адресин башкаларга бергиле. Приз коюлган сурамжылоого катышуу үчүн ушул жерди басыңыз →

19.03.20: The Editorial Board of The Pittsburgh Papers on Central Eurasian Studies invites proposals for medium-length research papers, tackling relevant issues in the wider field of Central Eurasian Studies. Coordinated and funded by the Central Eurasian Studies Society and published on an occasional basis by the University of Pittsburgh Press, the Pittsburgh Papers on Central Eurasian Studies feature original, peer-reviewed research in the Humanities and Social Sciences focusing on Central Eurasia. →

10.03.20: New York Times гезитинде доллардын курсу түшүп кетти... →

10.03.20: Профилактика коронавируса: как надо мыть руки →

9.03.20: Профилактика коронавируса: 1. Колду туура жана тез-тез жуу керек. 2. Адамдардан кеминде 1 метр оолак кармануу зарыл. 3. Колдор менен көздү, мурунду, дегеле бетти кармалаган адатты таштоо керек. 4. Жөтөлгөндө, чүчкүргөндө ооз-мурунду жабуу маданиятына өтүү зарыл. 5. Температура болсо, мүмкүн болушунча тезирээк доктурга чуркаш зарыл →

20.02.20: Англис тилинде жаза билүү деңгээлин билдирүүчү 5 минуталык тез-тест түзүлдү. Бул тесттен Араб өлкөлөрүнөн, Пакистандан, Индиядан, Россиядан, Борбор Азиядан, Чыгыш Азиядан жана Европадан жарандар катышып, өздөрүнүн англис тил деңгээлин билип алышты. Тесттен бекер өтүү үчүн ушул жерди басыңыз →

18.02.20: Венгрияда окууга стипендия алуу үчүн сынактан өткөндөрдүн тизмеси →

02.02.20: Call for proposals: 6th Annual CRRC Conference. The 6th Annual CRRC Conference: Coming together and growing apart: A decade of transformation in the South Caucasus. Place and date: June 26-27, Tbilisi, Georgia →

23.01.2020: В КМУ им.И.Арабаева состоялась международная научная конференция по проблемам и перспективам научного подхода к языковой политике и многоязычию. На конференции выступили ученые из Ирана, Ирака, России, Венгрии, Тунисии, Палестины и Израиля. На конференцию также прибыли представители государственных органов ближнего зарубежья. Более подробную информацию можно узнать на сайте агенства по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики - mamtil.kg ☛

15.01.2020: Spring Wind Conference Papers (Hungary): Эки тилдүүлүктүн мээге таасирине сынчыл көз караш ☛

24.12.2019: Борбордук жана Чыгыш Европа таануу боюнча эларалык кеңештин 10-дүйнөлүк конгрессине документ кабыл алуу башталды ☛

22.12.2019: АКШнын Уисконсин университенин алдында казак, өзбек, тажик жана уйгур тилдерин үйрөнүү курсу ачылды ☛

12.12.2019: Language Policy: Key Terms and Findings (Video Lecture ☛)

05.12.2019: Program of the International Conference on Language Policy and Multilingualism ☛

04.12.2019: Linguistic Landscape of Szeged, Hungary (Overview ☛)

25.11.2019: Кыргызстандагы жана Венгриядагы тил саясатын салыштырып изилдеген илимий макала жарык көрдү ☛

11.11.2019: Жыл сайын өтүүчү Вашингтон Университетиндеги конференцияда кыргызстандыктар чыгып, сөз сүйлөштү ☛

11.11.2019: И.Арабаев атындагы КМУда "Тил саясаты жана көптилдүүлүк" аталган эларалык конференцияга жети өлкөдөн эсперттер катталышты:


Name/Имя/АтыFeedback/Замечания/Каттар: Next Page...