En | Ru | Hu

Шанс Сөздүк Добуш Рейтинг Video
Conference

ЭЛАРАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯ
Көптилдүүлүк & тил саясаты
INTERNATIONAL CONFERENCE
Multilingualism & Language Policy
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Многоязычие & политика


Жаңылыктар-Новости-News

05.12.2019: Program of the International Conference on Language Policy and Multilingualism

04.12.2019: Linguistic Landscape of Szeged, Hungary (Overview)

30.11.2019: Language Policy: Key Terms and Findings (Video Lecture)

25.11.2019: Кыргызстандагы жана Венгриядагы тил саясатын салыштырып изилдеген илимий макала жарык көрдү

12.10.2018: Жыл сайын өтүүчү Вашингтон Университетиндеги конференцияда кыргызстандыктар чыгып, сөз сүйлөштү

26.12.2018: И.Арабаев атындагы КМУда көптилдүүлүктүн шартындагы тил саясаты аталган илимий конференция болуп өттү

NAME TITLE TITLE OF SUBMISSIONS COUNTRY
Гүлзат Конокбаева Жогорку Коп тилдуулук Кыргызстан
Askar Mambetaliev Ed.M. Language Policy and Identity Kyrgyzstan
Anna Jarour PhD The case of Jasmin Palestine
Кенже Арзыбекова Жогорку Эки тилдүүлүк Кыргызстан
Bashar M. M. Farran PhD The Role of English as a Foreign Language in Palestine: A Case Study of Assessing GSCE English Exam Hungary
Турдугулова Калбубу Макулбековна К.пед.н. Коп тилдуулук Кыргызстан
Толобекова Зарема Шаршенкуловна высшее Многоязычие в системе дошкольного образования Чуйская область
IBTISSEM SMARI PhD The multilingual Identity: Tunisian case study Tunisia
Petrova Nadezhda Alexandrovna PhD Multilingualism in Russia Moscow, Russia
Liubov Darzhinova PhD student Investigation into Sentence Comprehension in Language Users of Russian and English Hong Kong
Mariia Popova Phd student Maintainance of the Russian language in post-soviet countries: activity of Russia Hungary
Алишова Рахат Култаевна высшее Американизмы и англицизмы в кыргызском языке, способы применения в средствах массовой информации Аксы, Жалал-Абад
Марио Дейчман MA Multilingualism Kant
Супатаева Эльвира Акиновна высшее Всемирный день приветствий Бишкек
Elnura College Teaching English Kyrgyzstan
Sheida Marzban PhD Multimodal Analysis of Gender Identity in Localized ELT Textbooks Hungary
Kafi Razzaq Ahmed PhD Language Assessment and Placement Test in Collins International Institute for English - Erbil/Iraq Iraq

Important! Важно! Маанилүү!

1.Before uploading your abstract, please read requirements here - multil.org/conference/about2en.php
2.Please remember this link to upload your abstract - multil.org/conference/abstracts
3. This website and university journal keep rights to publish received abstracts and papers


1.Прежде, чем загружать аннотацию, прочитайте требования здесь
2.Запомните следующую ссылку для загрузки аннотации - multil.org/conference/abstracts
3.Все отправленные материалы переходят в распоряжение данного вебсайта для дальшейшей публикации, если соблюдены требования журнала здесь - http://arabaev.kg/jarchy.kg/

1.Аннотацияңызды жүктөөрдөн мурда, ага коюлган талаптарды бул шилтеме аркылуу окуңуз - multil.org/conference/about2en.php
2.Төмөнкү шилтемени жазып алып, аннотацияңызды жүктөңүз - multil.org/conference/abstracts
3.Жүктөлгөн материалдар институттун талаптарына жооп берсе, ушул вебсайтта же институттун журналында жарыяланышы мүмкүн.